a123

Tono rapportering

Rapportering

Det er viktig å sende inn rapporter for Gudstjenester, konserter og musikkandakter. Dette genererer midler både til Frelsesarmeen, og komponister og tekstforfattere. Det er derfor nødvendig for Fa sin økonomi at Frelsesarmeens sanger brukes.

Her finner du noen skjemaer for rapportering. Du kan også gå inn på Tono.no.