a123

Hva er en offiser – og hvordan blir man det?

Hva er en offiser – og hvordan blir man det?

Offiserene er en mangfoldig, fargerik gjeng med vanlige mennesker som tjener Gud og mennesker ved å arbeide i Frelsesarmeen.

Hva?

Offiserer er utdannet ved Frelsesarmeens offisersskole til å være åndelige ledere som kan jobbe innenfor et bredt spekter av arbeidsområder i Frelsesarmeen. Offiserstjenesten byr på mange og varierte muligheter: - menighetsarbeid, sosialt og diakonalt arbeid, barn- og ungdomsarbeid, administrative stillinger, lærere, instruktører, musikere, etc.

 

Hvem?

En mangfoldig, fargerik gjeng med vanlige mennesker som tjener Gud og mennesker ved å arbeide (tjenestegjøre) i Frelsesarmeen.

 

Hvorfor?

Hva er en offiser – og hvordan blir man det? Fordi Gud på en eller annen måte har vist at dette er hans vilje for livet, og fordi det er en spennende og utfordrende måte å tjene Gud på.

Fordi Gud utfordrer oss til å være med og forandre verden ved å gjøre Jesus kjent for mennesker i vår tid, - i vår verden.

 

Hvordan?

Som hovedregel er utdanningen ved offisersskole to-årig, og man bor på skolen. Det blir tatt hensyn både til tidligere utdannelse og erfaring man har fra før, og som man tar med seg inn i offisersutdannelse. Personlig utvikling gjennom studier, veiledning og tilpasset opplæring bli vektlagt.

Du finner mer informasjon på offisersskolens nettsted.

                                                                                  

Offisersskolens mål:

 • Fremme kristen vekst og styrke det personlige gudsforholdet.
 • Gi teoretiske grunnkunnskaper som basis for heltidsarbeid som offiser i Frelsesarmeen.
 • Gi praktisk erfaring i og forståelse for offiserens oppgaver.                                                                                                    

I vurderingen av hvem som kan bli offiser i Frelsesarmeen, legges det til grunn at man har et kall fra Gud. Et kall kan komme til uttrykk på forskjellige måter, og dette vil være en naturlig del av samtalen med søker.

I tillegg er personlig egnethet svært viktig, og ved søknad til offiserstjeneste må det ligge ved anbefalinger fra korpsleder, underbefal og divisjonssjef.

 

For å kunne søke offisersskolen kreves det at følgende kriterier er oppfylt:

 • At søker er medlem av trossamfunnet Frelsesarmeen og har vært soldat i minst 1 år.
 • Offisersskap i Frelsesarmeen er krevende, derfor legges det vekt på at søker er ved god mental og fysisk helse.
 • At søker har fullført videregående skole, har tilsvarende eller relevant arbeidserfaring.
 • At søker ikke er medlem av en hemmelig orden e.l.
 • At søker i behandlingen av søknaden, er enig i "forpliktelser for offiserer i Frelsesarmeen".
 • At søker har en ordnet privatøkonomi.
 • At søker har en gyldig oppholdstillatelse innen skolestart.
 • At søker behersker norsk skriftlig og muntlig, etter kravene fra fagskolen.

 

Ble du spurt...

Hva er en offiser – og hvordan blir man det?

                                                                                           

Livet består av store og små valg.
Noen er dagligdagse.
Noen er annerledes.
Noen ser vi ikke rekkevidden av - ennå.

 

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med din korpsoffiser eller aspirantkontakten i ditt distrikt (se oversikt over aspirantkontakter under "Kontakt oss").