a123

Livsdesign, hva vil Gud?

Livsdesign, hva vil Gud?

Hva vil det si at Gud har en plan for livet mitt?
Det fikk over 50 deltakere tid til å reflektere over da Frelsesarmeen nylig arrangerte Livsdesign-helg på Jeløy ved Moss.


Publisert: 14.03.2016

- Dette er en veldig personlig helg. Mange blir utfordret og får bekreftet hva Gud har lagt ned i hjertene deres. Kanskje står de ved et vendepunkt, eller aner veien videre, sier kaptein Marit Løvdahl, som hadde hovedansvaret sammen med aspirantkontaktene.

- Det handler om å våge å åpne hjertet, våge å drømme Guds drømmer for oss. Vi fikk høre flere historier om hva som skjer når vi handler på det vi har fått. Idet man tar det første skrittet, oppdager man virkelig hva Gud gjør oss i stand til. Når han kaller, har han allerede gitt oss utrustningen, og han slipper oss ikke.

Deltakerene fikk undervisning, fikk lytte til andres erfaringer, de møttes i grupper og fikk tid til å søke Gud. De ble utfordret til å tenke tilbake på eget liv, finne fram til vendepunkter, opplevelser og mennesker som hadde påvirket dem. Et annet tema var "Knuste drømmer".

- Det handlet om alle gangene ting ikke går som ønsket. Likevel blir vi formet av det og bærer det med oss inn i tjenesten som rike erfaringer eller skatter vi kan gi videre.

- Tenker flere på en fulltidstjeneste som offiser etter en slik helg?

- Ja, flere tar et valg eller får bekreftet noe de har tenkt på. Noen blir også soldater. Gjennomsnittsalderen i år var lavere enn tidligere, mange unge deltok. I tillegg var det flere som var nye i Frelsesarmeen. Polarteamet fra Vadsø sto for lovsangen. Avslutningsvis fikk alle feste en klesklype med navnet sitt på et tau (se bildet over) som ble hengt på et stort kors, som et ønske om å bli bedt for.

"Det ble mange pustepauser der vi fikk rom til å reflektere og rom for ettertanke," sier en kvinne i en tilbakemelding.

- Det er det vi alle trenger, sier Marit Løvdahl. Et pusterom fra hverdagen.

Kanskje går folk inn i nye oppgaver etter Livdesign-helgen, kanskje blir livskursen endret. Deltakerene har uansett fått mer å tenke på og be over.