a123

Det handler om nåtiden. En kvalitativ studie om ofre for menneskehandel (2018)

Skrevet av Karin Tøssebro Berg og Raquel Dagar Ellingsen

Les oppgaven her