a123

Bibelhelger

Bibelhelger

Medarbeiderskolen kan i samarbeid med ett eller flere korps arrangere bibelhelger. Det kan også være aktuelt å arrangere slike helger i samarbeid med Jeløy folkehøgskole. Målet med slike helger er å styrke menighetsfellesskapet og øke kunnskap om bibelen generelt, bibelske emner og/eller emner som er knyttet til menighetsutvikling.