a123

3-dagers lovpålagt HMS-grunnkurs

Kurset gir den lovpålagte opplæring (aml §§6-5 og 7-4) for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Kurset bidrar til:

• kjennskap og forståelse av arbeidsmiljøloven (aml) - som kan betegnes som en ”strikkeoppskrift” på god ledelse.

• å etablere en effektiv og ønsket dialog for samarbeid og medbestemmelse mellom arbeidsgiver og arbeidstager.

• solid opplæring i verneombudets/AMUs rolle og oppgaver.

Se kalenderen vår for neste kurs.