a123

Kurs innen organisasjon og ledelse

Vi kan tilby ulike kurs og seminarer innen organisasjon og ledelse som er skreddersydd etter behovene i deres avdeling.

 

Aktuelle temaer kan være:

Ledelsesteori

Organisasjonsteori

Etikk og verdibasert ledelse

Ledelse av frivillige

Kommunikasjon og samarbeid

Konflikthåndtering

Personalledelse

Lederutvikling

Medarbeidersamtalen

Teambuilding

Profiler

 

Undervisningen kan tilpasses til hele menigheter/virksomheter/arbeidsplasser eller til ledergrupper og team.

 

Kursene tilbys over hele landet og kan tilpasses lokale ønsker.

Ta kontakt med oss på medarbeiderskolen@frelsesarmeen.no for mer informasjon.