a123

Studievirksomhet

Cellegruppe, soldatforberedelsekurs, konfirmasjonsundervisning, Alpha-kurs, menighetsweekend, bibelgruppe, seminar, flerkulturell gruppe, hjemforbund, bibelhelg, formiddagstreff, kor, hornmusikken, babys- og småbarnssang – lista er mye lenger, for:

I Frelsesarmeen drives det mye studiearbeid og det kan du søke om støtte til fra K-stud (Kristelig studieforbund).

Å søke

K-stud oppfordrer alle til å bruke den elektroniske nettportalen MineKurs på deres hjemmeside når dere søker om støtte. Det forenkler administrasjonen for både K-stud og deg som søker – dessuten får dere utbetalt pengene raskere. Men - det er fortsatt mulig å søke på papir.  Under finner du lenker til alle søknadsskjemaer og en beskrivelse av hvordan de fylles ut.

NYHET! Nå kan du importere og eksportere deltakerlister fra excel og importere deltakere fra andre kurs. Se flere endringer her  

 

 

Godkjente, elektroniske studieplaner

Sang, musikk, drama

Hefter og bøker

Annet

Minstekravene for å søke er:

 • Minst 8 kurstimer
 • Minst 1 deltaker må fullføre (75% oppmøte)
 • Deltakeren må være minst 14 år i løpet av kursåret
 • Studieplan/materiell må være forhåndsgodkjent
 • Komplett frammøteliste med adresse, fødselsår
  og avkrysning for frammøte på deltakerne

Kurset må være åpent.

Kurset må offentliggjøres, men kan være tilpasset
en bestemt målgruppe. Offentliggjøringen kan for
eksempel være:

 • annonsering på møter og aviser
 • halvårsprogram og plakater
 • på hjemmesider og sosiale medier
 • personlig kontakt

Dersom du bruker en studieplan som allerede er godkjent, kan du vente til kurset/gruppa er ferdig med å søke (se under for godkjente studieplaner)

Dersom opplegget ikke er godkjent, må det lages en studieplan som må godkjennes av K-stud før oppstart. Følg da veiledningen under  "Å søke elektronisk"  eller "Å søke på papir" eller ta kontakt med K-stud eller Medarbeiderskolen.

Dersom du er i tvil om opplegget er godkjent, må du ta kontakt med K-stud eller Medarbeiderskolen i forkant av oppstart.

Du kan søke om:

Alle grupper som får støtte, har krav på å få bruke offentlige lokaler gratis (mer info).

Tilskuddet gis pr. time. Derfor bli størrelsen på tilskuddet det samme om det er få eller mange deltakere.

For mer informasjon om tilskuddsordninger og -regler,
se K-stud.no under statsstøtte.