a123

Trenger du hjelp?

Alle trenger vi hjelp i ulike faser av livet. Noen av oss opplever at livet farer ekstra hardt med oss - og kan trenge en utstrakt hånd i kortere eller lengre perioder. Landet rundt har Frelsesarmeen ulike tjenester for å møte ulike behov, og ressursene og omfanget på arbeidet vil variere fra sted til sted.

Økonomisk vanskeligstilte kan henvende seg til slumstasjoner samt velferds- og omsorgssentre der disse finnes (se høyre kolonne). De deler ut mat, klær og annen praktisk omsorg. Du kan også be om en samtale med noen som kan lytte. Ellers i landet kan man også henvende seg til menighetene (korpsene) for de samme tingene. Se "Der du bor"-knappen nedenfor for å finne ditt nærmeste korps.  

Vi har i tillegg sentre for rusavhengige, barne- og familiesentre og forebyggende tiltak for småbarnsfamilier, for å nevne noe.

Ønsker du å bidra i hjelpearbeidet, ta kontakt med frivillighetskonsulenten.

viewNews is