a123

Rodeløkka (Oslo slumstasjon)

Frelsesarmeen på Rodeløkka (Oslo slumstasjon) har som målsetting å vise omsorg for hele mennesket. Felles for våre gjester er at man har kommet i en vanskelig livssituasjon.

Her møter vi barnefamilier, enslige og eldre mennesker både fra Norge og fra mange andre land. Vårt håp og ønske er å bidra til at den vanskelige situasjonen løses - gjerne med støtte i form av matposer, samtaler og veiledning eller opplevelser.

Alle er velkomne til oss, og dersom du har behov for å hente matpose ønsker vi en kort introsamtale for å avklare hva behovet er og hvordan vi kan bistå den enkelte.

Frelsesarmeen vil tilby suppe, såpe og frelse.

"Suppen" møter de fysiske behovene, "såpen" fokuserer på menneskets verdighet og frelsen handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet.

Velkommen!

 

Har du barn og er bekymret i forhold til julen?

Henvend deg til velferdssenteret via tlf. 40 800 580 eller osloslum@frelsesarmeen.no - eller besøk oss i Gøteborggata 4.

Vi ønsker gjerne å bidra til at julen blir en god høytid for deg og barna.

Nyheter lokalt

Vis flere
    viewNews is