a123

Slumstasjonen, Oslo

På slumstasjonen i Oslo har vi som målsetting å vise omsorg for hele mennesket. 

Noen kommer for en matpose, noen for en samtale med våre veiledere og andre kommer for å delta på en tur eller et kulturarrangement.  

Her møter vi barnefamilier, enslige og eldre mennesker både fra Norge og fra mange andre land. Felles er at man har kommet i en vanskelig livssituasjon.

 

Alle er velkomne til oss, og ved første besøk ønsker vi en kort introduksjonssamtale for å avklare hva behovet er og hvordan vi kan bistå den enkelte.

Vi vil tilby suppe, såpe og frelse.

Suppen møter de fysiske behovene, såpen fokuserer på menneskets verdighet og frelsen handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet.

Høsten 2017 endret vi åpningstidene - se høyre kolonne →

 

 

Nyheter lokalt

Vis flere
    viewNews is