a123

Frelsesarmeens rusomsorg

Frelsesarmeens rusomsorg er del av Frelsesarmeens sosialtjeneste, og har i dag tilbud over hele landet. Rusomsorgens tilbud strekker seg fra lavterskeltilbud til botilbud til helsetjenester på et høyt faglig nivå. Målgruppen for våre tjenester er rusmiddelavhengige, bostedsløse og domfelte over 18 år som har behov for behandling, rehabilitering, omsorgs- og skadereduserende tjenester. Frelsesarmeens rusomsorg er delt i to regioner, og det lokale tilbudet kan du lese mer om under fanen "Våre tilbud".

viewNews is