a123

Frelsesarmeens rusomsorg

Frelsesarmeens rusomsorg

Frelsesarmeens rusomsorg er en del av Frelsesarmeens sosialtjeneste og arbeider over hele Norge, i tillegg til arbeid på Færøyene. Tilbudet strekker seg fra lavterskeltilbud til botilbud og helsetjenester. Målgruppen for tjenestene er rusavhengige, bostedsløse og domfelte over 18 år som har behov for behandling, rehabilitering og omsorgs- og skadereduserende tjenester.

Frelsesarmeens rusomsorg er delt i to regioner.
- Region nord (Bergen, Haugesund, Trondheim, Bodø, Mo i Rana, Vadsø og Harstad)
- Region sør (Oslo, Stavanger, Fetsund, Fredrikstad, Kongsvinger, Kristiansand, Larvik, Lillehammer, Mandal, Sandvika, Asker og Tønsberg)

Vi har drevet med gatefotball siden 2005. I dag har vi lag i Fredrikstad, Bergen, Oslo, Oppegård, Trondheim, Stavanger, Tønsberg/Horten, Kongsvinger, Larvik, Birkeland, Kristiansand, Voss, Mandal, Stord, Vennesla, Haugesund, Vadsø, Harstad, Ålesund og Kragerø.

Frelsesarmeens rusomsorg

Frelsesarmeen har drevet arbeid med mennesker med rusproblemer siden 1891. Vi gjør det gjennom å oppsøke mennesker, åpne dører, lindre smerte, stelle sår, servere gode måltider, vise omsorg og gi gode ord på veien. Frelsesarmeens rusomsorg er en virksomhet med sterke tradisjoner, solid forankring og sterkt engasjement for mennesker som sliter som følge av rusavhengighet. 

Frelsesarmeen engasjerer seg gjennom holdningsskapende arbeid, forebyggende tiltak, rusbehandling, rehabilitering og inkludering. Vi møter mennesker i barnegrupper, ungdomstilbud, arrangementer eller andre steder i nærmiljøet. Vi møter dem i rusomsorgen, i fengslene, på slumstasjonen, på asylmottak, i Fretex, i barnevernet eller i barnehagene våre. Frelsesarmeens folk lever tett på mennesker med krevende liv. Enten det er fattigdom, rusavhengighet, kriminalitet – eller ensomhet isolasjon, skam og sykdom.

Frelsesarmeens tjenester og tilbud har til enhver tid vært tilpasset de behovene vi ser i samfunnet. Også i dag har vi et bredt tilbud. Vi har ulike væresteder, «Jobben»-tiltak, aktivitetstilbud, bo- og omsorgssentre, helsetilbud, behandlingssentre, bolig med oppfølging og soningsplasser. Du finner tiltakene våre fra Vadsø i nord til Mandal i sør. I tillegg har vi et herberge og et behandlingssenter for ungdom på Færøyene. I tilknytning tiltakene våre tilbyr vi fellesskap og tilhørighet i Frelsesarmeens menigheter over hele landet.

Hvert år møter folk fra Frelsesarmeen mange mennesker med rusproblemer. Vi møter mennesker med vonde livserfaringer og mange med langvarig misbruk. Det finnes få enkle løsninger. Men det finnes veier ut av det livet de lever, og vi ser at det også er mange som finner veien ut. Derfor er vi opptatt av det vi kaller for håpsbærerne. De som kan holde håpet oppe for andre når de ikke klarer det selv.

Frelsesarmeens rusomsorg

Alle mennesker har mulighet til endring uavhengig av hva de har opplevd av nederlag og smerte. I Frelsesarmeen møter vi mennesker med rusrelaterte problemer ved å praktisere kristen nestekjærlighet og etterstreber en høy etisk og faglig standard i arbeidet. Vi vil speile dagens behov gjennom både engasjementet vårt og tiltakene våre. Vi prøver å møte mennesker der de er og ivareta den fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjonen. Vi tror at hjelpen vi gir må gis ut fra individuelle behov, slik at tilbudene derfor må være både differensierte og mangfoldige.

Noen av Frelsesarmeens tilbud er synlige, profilerte og fulle av gode historier. Samtidig må vi ikke glemme alle de gangene det ikke går så bra. Dager fulle av mørke, drepende rus, tankekjør og full stans. Slike dager ser vi. Vi skal være sammen på disse dagene også. Og ser vi en strime av lys, skal vi søke mot det sammen.

 

viewNews is