a123

Velkommen

Frelsesarmeen har vært til stede i Narvik siden mars 1900. Hele tiden har korpset (menigheten) vært i virksomhet. I tillegg var det i sin tid både slumstasjon, barneherberge og aldershjem. I dag er det korpset som tjener byen gjennom møtevirksomhet og en omfattende diakonal tjeneste. I februar 2012 flyttet Frelsesarmeen  etter over 100 år i Håreksgate, inn i gode og brukervennlige lokaliteter i Frydenlundsgata 13. Dette gir nye muligheter i arbeidet. I september 2012 ble Frelsesarmeens bruktbutikk åpnet i samme hus.

Kalender

Vis flere
viewNews is