a123

Velkommen til Frelsesarmeen Majorstua! 

Majorstua korps (menighet) holder til like ved Majorstukrysset i Kirkeveien 62 (i 2. etg. med heis), og er naboer med Fretex-butikken. Migrasjonssenteret har også sin virksomhet i våre lokaler.

For mer info om hva vi driver med, se Våre tilbud til høyre, eller Hva skjer? lenger ned. 

 

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket. Vi tibyr "suppe, såpe og frelse" i ord og handling for å møte menneskelige behov. "Suppe" møter fysiske behov, "såpe" fokuserer på enkeltmenneskets verdighet, og "frelse" handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid, er Frelsesarmeen blant annet engasjert i rusomsorg, attføring, barnevern, eldreomsorg, familiegjenforening, rettferdig handel, bistand og nødhjelp. Vi arbeider i over 130 land. 

 

Hva skjer?

Vis flere
    viewNews is