a123

Velkommen til Frelsesarmeen Majorstua! 

 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket. Vi tibyr "suppe, såpe og frelse" i ord og handling for å møte menneskelige behov. "Suppe" møter fysiske behov, "såpe" fokuserer på enkeltmenneskets verdighet, og "frelse" handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid, er Frelsesarmeen blant annet engasjert i rusomsorg, attføring, barnevern, eldreomsorg, familiegjenforening, rettferdig handel, bistand og nødhjelp. Vi arbeider i over 120 land. 

 Majorstua korps (menighet) holder til like ved Majorstukrysset og er naboer med Fretex. Migrasjonssenteret har også sin virksomhet i våre lokaler. For mer info om hva vi driver med, se Våre tilbud til høyre, eller Hva skjer? lenger ned. 

 

viewNews is