a123

Velkommen til Frelsesarmeen Majorstua! 

 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket. Vi tibyr "suppe, såpe og frelse" i ord og handling for å møte menneskelige behov. "Suppe" møter fysiske behov, "såpe" fokuserer på enkeltmenneskets verdighet, og "frelse" handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid, er Frelsesarmeen blant annet engasjert i rusomsorg, attføring, barnevern, eldreomsorg, familiegjenforening, rettferdig handel, bistand og nødhjelp. Vi arbeider i over 120 land. 

 Majorstua korps (menighet) holder til like ved Majorstukrysset og er naboer med Fretex. For mer info om hva vi driver med, se Våre tilbud til høyre, eller Hva skjer? lenger ned. 

 

viewNews is