a123

Velkommen til oss!

Velkommen til oss!

Bodø bo- og omsorgssenter er et lavterskel botilbud for personer hjemmehørende i Bodø kommune. Dette er et tilbud med 12 hybler og 2 natt-/kriseplasser.

Bo- og omsorgssenteret har som hoved- mål å gi omsorg til beboerne og bidra til økt mestringskompetanse. Vårt bidrag er å være et medmennesker og veiledere. Vi har et helhetlig menneskesyn, som innebærer at vi fokuserer på fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Tiltaket drives i samarbeid med Bodø kommune.

 

 

viewNews is