a123

Pårørendehuset

Pårørendehuset

Hvordan har du det?

Vi vet at når noen vi bryr oss om blir syke, er det naturlig at vi ønsker å hjelpe. Dette kan gjøre at å ta vare på seg selv blir satt i andre rekke. Som pårørende til en person med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse er det mange følelser i bevegelse, og gjerne over lengre tid. Som pårørende har du flere spørsmål enn svar, og mange synes det er godt å ha noen å prate med. Å snakke om det som er vanskelig kan gjøre utfordringer lettere å møte.

 

Hvem er pårørende?

Pårørendehuset definerer en pårørende som hvem som helst som blir påvirket av en annens rusbruk. Ingen type relasjon er viktigere enn en annen. Det som er viktig er hvordan du opplever å være pårørende. 

 

Hvem er vi?

Det er ikke lett å gjøre noe med selve situasjonen du som pårørende står i, men vi møter deg på dine premisser. Pårørendehuset fokuserer på pårørende til de med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, og har ansatte med god og variert erfaring på feltet. 

Foreløpig har vi kontaktpunkt i Oslo, Harstad og Tønsberg.

 

Hva kan Pårørendehuset hjelpe med?

Pårørendehuset kan gi informasjon om det du lurer på, enten det handler om avhengighet og rus, eller hvilke rettigheter du som pårørende har. Vi tilbyr også støttesamtaler om hvordan du har det. Nå og da holder vi temakvelder hvor vi, noen ganger sammen med andre, presenterer tema som er relevante for mange pårørende.

Hver tirsdag ettermiddag er det samtalegrupper hvor du kan prate med andre pårørende om tema som dere selv velger. Hver torsdag på dagtid er det sosialt treff med andre pårørende

 

Hvordan kontakte Pårørendehuset?

Vi er åpne for alle, og de fleste av våre aktiviteter er gratis. Du trenger verken avtale eller henvisning. Vi har en Facebook-side hvor vi legger ut arrangementer og annen informasjon.

Ta kontakt med oss på telefon, e-post eller kom innom på noen av aktivitetene våre og prat med oss der. Når første steget er tatt, finner vi resten av veien videre sammen. 

 

Telefon: 459 71 678

E-post: parorendehuset@frelsesarmeen.no

www.facebook.com/parorendehuset

 

 

 

 

For fagmiljøer           

Regjeringen vil føre en politikk som bidrar til at pårørende av personer med rus- og psykiske problemer blir tatt vare på̊ og får nødvendig avlastning, støtte, informasjon og faglig veiledning. Det er samtidig viktig å anerkjenne pårørende som en viktig ressurs både for brukeren og for helse- og omsorgstjenestene.

            (Stortingsprop. 15 s ”Opptrapping for rusfeltet 2016-2020”, side 46)

 

Pårørende er et viktig satsningsområde på rusfeltet. Men hvordan jobber man for ”avlastning, støtte, informasjon og faglig veiledning”? Og er det noe spesielt med pårørende i rusfeltet som ikke gjelder andre pårørende? 

Pårørendehuset jobber målrettet med å samle informasjon om temaet, både ved å jobbe direkte med pårørende, men også ved å holde oss oppdatert på det faglige som skjer i feltet. Pårørendehuset tilbyr blant annet:

  • Undervisning i tematikk som berører pårørende til personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. 
  • Veiledning og samtaler om arbeid med pårørende 
  • Informasjon om hvordan jobbe med pårørende
  • Vi samarbeider gjerne med andre som jobber med pårørende
  • Kurs eller workshops for hvordan implementere pårørendearbeid
  • Systematisk arbeid i prosesser med pårørendearbeid hos institusjoner og lokale tiltak 

 Pårørendehuset stiller seg tilgjengelig både for aktører internt i Frelsesarmeen og eksterne aktører innen rusfeltet. Gjerne ta kontakt for mer informasjon om hvordan Pårørendehuset kan bistå med deres arbeid med pårørende. 

 

Telefon: 459 71 678

E-post: parorendehuset@frelsesarmeen.no

www.facebook.com/parorendehuset

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Får du ikke opp video? Klikk her.

viewNews is