a123

Velkommen

På Solhøy i Ålesund har vi som målsetting å vise omsorg for hele mennesket. Vi kan hjelpe deg med mat og klær men også samtaler, råd veiledning og fellesskap.

Vi ønsker å tilby suppe, såpe og frelse. Suppen møter våre fysiske behov, såpen fokuserer på menneskets verdighet og frelsen handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet.

Du finner mer informasjon om åpningstider og kontaktpersoner i det høyre feltet og i kalenderen kan de se hva som skjer.

 

viewNews is